Υποβολή προτάσεων στα προγράμματα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013» και «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα 2007-2013»

29 Ιανουαρίου 2013

Στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος Νικολάου Σκουφά με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη, έρχεται να προστεθεί και η υποβολή προτάσεων στα προγράμματα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013» και «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα 2007-2013». Πρόκειται για πράξεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση των πολιτισμικών στοιχείων. Συνολικά κατατέθηκαν από το Δήμο πέντε προτάσεις:

Leader Αλιείας - «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013»:

1. Βελτίωση, σήμανση και φύτευση του μονοπατιού από τα κτίρια της Κόπραινας προς το φάρο

Η πρόταση αναμένεται να εξασφαλίσει την άρτια κυκλοφορία των μαθητών και λοιπών περιπατητών προς το Μουσείο Φάρων που λειτουργεί στο φάρο και να αποτελέσει, σε συνδυασμό με την ανάπλαση που πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την αποπεράτωση της ανάπλασης όλης της περιοχής. Αυτή, θα μετατρέψει την περιοχή σε έναν αξιοθαύμαστο πόλο έλξης συμβάλλοντας, έτσι, στην τουριστική ανάπτυξη και κυρίως την τουριστική προβολή της περιοχής.

2. Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής από το Δ.Δ Νεοχωρίου ως το Δ.Δ Ακροποταμιάς

Ο πεζόδρομος που θα πραγματοποιηθεί προβλέπεται να είναι λειτουργικός, να εξασφαλίζει την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών περιπατητών κατά μήκος της παραποτάμιας διαδρομής του Αράχθου και να μετατρέψει τη συγκεκριμένη περιοχή σε πόλο έλξης επισκεπτών, χώρο αναψυχής, αλλά και τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

3. Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κομμένου

Στο κέντρο του οικισμού, σημείο αναφοράς αποτελεί ο ιερός ναός Πέτρου και Παύλου. Η πρόταση που κατατέθηκε αφορά στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ναού και του δρόμου εισόδου στον οικισμό.

Προσέγγιση Leader του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα 2007-2013»:

1. Προμήθεια μουσικών οργάνων

2. Αποκατάσταση διατομών τάφρων και κατασκευή οχετών Δ.Ε. Κομποτίου

Η κατασκευή αυτή κρίνεται απαραίτητη για να αποκατασταθεί η διατομή των τάφρων και σε συνδυασμό με τα τεχνικά που θα κατασκευαστούν, θα διευκολυνθεί η  απρόσκοπτη διέλευση του νερού.

 

Για τις δύο πρώτες από τις παραπάνω προτάσεις, αποτελεί πλέον γεγονός η απόφαση ένταξής τους. Μέσω όλων αυτών των δράσεων επιχειρείται η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος και ως αποτέλεσμα, η προσέλκυση επισκεπτών. Το γεγονός αυτό, μπορεί να επιφέρει μία γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε και έχοντας μηδαμινούς πόρους από το κράτος, δε σταματά να αναζητά συνεχώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης.