Ένταξη και για τα «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου»

10 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στοχεύοντας, από την αρχή της λειτουργίας του, στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες, έχει ήδη καταφέρει την έναρξη υλοποίησης των έργων «Κατασκευή Δικτύου και Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στον τέως Δήμο Κομποτίου» προϋπολογισμού 9.100.000,00 € και «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων Οικισμών Πέτα και Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 8.468.781,45 € με τους σχετικούς διαγωνισμούς να έχουν προγραμματιστεί για 17 και 19 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής κατόρθωσε και την ολοκλήρωση της ένταξης της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου» προϋπολογισμού 10.618.028,43 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

Στο έργο περιλαμβάνονται οι οικισμοί Νεοχώρι, Παχυκάλαμος και Ακροποταμιά και το συνολικό μήκος των δικτύων που θα κατασκευαστούν ανέρχεται στα 25,3 μέτρα.

Αποτελείται από δύο επιμέρους έργα:

  • αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και μεταφοράς τους στην κοινή εγκατάσταση επεξεργασίας λύματων,
  • της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αράχθου μετά των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Δήμου Νικολάου Σκουφά με χαρακτήρα αναπτυξιακό αλλά και περιβαλλοντικό. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 3.400 κατοίκων περίπου της περιοχής και να επιδράσει θετικά στην προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας της περιοχής και ιδιαίτερα του ευάλωτου οικοσυστήματος του Αμβρακικού. Τα έργα δημιουργίας δικτύων και έργων επεξεργασίας ακαθάρτωνείναι από τη φύση τους έργα προστασίας περιβάλλοντος, εφόσον βελτιώνουν την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη ανεξέλεγκτη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Τέλος, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εν μέσω των γενικότερων οικονομικών δυσχερειών της χώρας, θα αποτελέσει μία ευκαιρία αντιμετώπισης των υψηλών ποσοστών ανεργίας της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάστε εδώ την Απόφαση Ένταξης