Ενημέρωση από το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά για το Νταμάρι

5 Νοεμβρίου 2012

Καθώς πολλές είναι οι συζητήσεις, και συχνά ανακριβείς, που γίνονται γύρω από το χώρο στο Νταμάρι, σκόπιμο θεωρούμε να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις του ζητήματος. Με την έναρξη της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής ξεκίνησε μία έντονη προσπάθεια για την ανάδειξη του χώρου. Κατανοώντας το μέγιστο ενδιαφέρον και την προσμονή των κατοίκων της περιοχής αλλά και του ευρύτερου κοινού, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά κ. Ευστάθιος Γιαννούλης συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την προσπάθεια επανένταξης της περιοχής στο πολιτιστικό προσκήνιο.

Κύριος στόχος είναι η καθιέρωσή του ως χοροθέατρο όχι μόνο του Δήμου μας αλλά ολόκληρης της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς πιστεύουμε στις δυνατότητές του για ευρύτερη ανάπτυξη. Η ιδιαίτερη αισθητική του χώρου αποτελεί έναν παράγοντα που θα συμβάλλει δραστικά στην επίτευξη του στόχου.

Το όραμά μας, στα πλαίσια μιας πολιτιστικής ανάπτυξης, είναι να δημιουργήσουμε ένα χοροθέατρο όπου θα λαμβάνουν χώρα πληθώρα εκδηλώσεων. Το γεγονός αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση και την τουριστική προβολή του Δήμου μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να κριθεί ο χώρος κατάλληλος και να ξεκινήσουν και πάλι, νόμιμα αυτή τη φορά, οι εκδηλώσεις. Ξεκίνησε, έτσι, ένας αγώνας δρόμου για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις με συνεχείς πρωτοβουλίες για σύνταξη μελετών.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ανατεθεί συνολικά πέντε μελέτες που αφορούν στο Νταμάρι στοχεύοντας στην εγκαθίδρυσή του ως υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων:

  • Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης ανάπλασης χοροθεάτρου στο Νταμάρι.
  • Γεωτεχνική μελέτη ανάπλασης χοροθεάτρου στο Νταμάρι.
  • Αρχιτεκτονική ανάπλαση χοροθεάτρου στο Νταμάρι.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων στο Νταμάρι.
  • Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών στο Νταμάρι.

Από τις παραπάνω μελέτες, οι τρεις πρώτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης, καθώς αυτή εξετάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των θεατών. Απαραίτητο καθίσταται να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πτώσεις ή αποκολλήσεις βράχων.

Μέσα από μία σειρά ενεργειών, στοχεύουμε στην αναβάθμιση της περιοχής και την αναβίωση του τόπου γνωρίζοντας πως μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για τις εκδηλώσεις της περιοχής αλλά και πόλο έλξης επισκεπτών δημιουργώντας ένα χοροθέατρο – σταθμό για το Δήμο Νικολάου Σκουφά.