11 Οκτωβρίου 2012

Παρακαλούμε όπως την 15η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ, προσέλθετε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω  θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών και εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών.

2. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική με-λέτη κατασκευής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων».

3. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική με-λέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ Νεοχωρίου».

4. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο προσχολικής αγωγής  και Κοινωνικής μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά»

5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο προσχολικής αγωγής  και Κοινωνικής μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά»

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ Παχυκαλάμου»

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε  και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επέκταση αγωγού ομβρί-ων υδάτων στην περιοχή Μαυρονέρι Δ.Ε Κομποτίου».

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε  του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στη Δ.Κ Πέτα

9. Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του  έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο υπο κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Δημητρίου Δ.Δ Πέτα».

10. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του  έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομποτίου».

11. Συντήρηση και ηλεκτροδότηση του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών Δήμου Ν. Σκουφά».

12. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2013».

13.’Ασκηση του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2011-2012, μέχρι την υπογραφή των νέων συμβάσεων για το σχολικό έτος 2012-2013.

14. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

15. Καθορισμός του τρόπου υλοποίησης του ενταγμένου έργου GRETA - Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

16. Έγκριση δαπάνης εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2012 στα Δημοτικά Διαμερί-σματα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

17. Έγκριση δαπάνης εορτασμού πολιούχου Αγίου Δημητρίου στο Νεοχώρι Δήμου Ν. Σκουφά.

18. Επανάλλειψη της Δημοπρασίας για την  εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου.

19. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄τριμήνου οικον. έτους 2012 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

20. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού έτους 2011 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

21. Αποδοχή ποσού 56.932,72 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. έναντι της δόσης έτους 2012 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού δημοσίου, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου.

22. Διορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ν. Σκουφά για τη Διοικητική παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Συκεών».

23. ΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου «Διά Βίου Μάθησης» στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2012.

25. Συζήτηση επι αιτήσεως κ. Παπασπύρου Ηλία του Κων/νου.

26. Προμήθεια βιβλίων ιστορικής σημασίας για το Δήμο Ν. Σκουφά.

27. Κατάργηση και εκκαθάριση του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης Λουτρο-τόπου-Περάνθης κ.λ.π του Δήμου Ν. Σκουφά.

28. Λήψη απόφασης σχετικά με τους καταλόγους ύδρευσης που έχουν βεβαιωθεί το έτος 2012 στο Δήμο Ν. Σκουφά.

29. Διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης.

30. 'Εγκριση αγοράς νέων οχημάτων – μηχανημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Ν. Σκουφά.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 Γιώτη Σπυριδούλα

Он расположен в " " иерархии наиболее выгодно, и ему так поступить удобно.

Она была очень старой, " " ее сложили еще в те " " давние времена, когда все непонятное казалось " " человеку прекрасным.

Солдаты Ворошека были неуклюжими, их оружие на " " длинных древках не годилось для ближнего боя, но их все равно было очень много.

Сиригет " " из Небулы был одним из " " тех, кто никогда не отягощал себя знаниями об " " обычаях тех людей, которых собирался убивать.

Билли не маскируясь, " " упорно шагал к намеченной цели.

Через несколько шагов посреди затененной " " поляны я оглянулся и увидел поросший травой склон холма без единого признака выхода.