Ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου

31 Ιουλίου 2012

Σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Νικολάου Σκουφά για την ένταξή του στο Πράσινο Ταμείο. Από τα πέντε έργα που περιείχε η πρόταση αυτή εγκρίθηκαν τα δύο και ανοίγεται, έτσι, ένας νέος δρόμος προς την αναβάθμιση της περιοχής και συνεπώς, της ποιότητας ζωής των δημοτών. Τα δύο εγκεκριμένα έργα έχουν προϋπολογισμό 117.258,00 € και περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

  • Χώρος ήπιας άθλησης ατόμων τρίτης ηλικίας στο παραποτάμιο πάρκο Κομποτίου. 

Θα διαμορφωθεί ο χώρος στο υφιστάμενο παραποτάμιο πάρκο της Δ.Κ. Κομποτίου και θα μετατραπεί σε χώρο άθλησης, με προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών οργάνων ήπιας εκγύμνασης ατόμων τρίτης ηλικίας. Στόχος της εγκεκριμένης πρότασης είναι να δημιουργηθεί ένας πρότυπος χώρος ήπιας άθλησης για άτομα τρίτης ηλικίας. Η θέση του έργου είναι ιδανική, λόγω της υφιστάμενης διαμόρφωσης και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και λόγω του ότι βρίσκεται στο μέσο πεζοδρομημένης διαδρομής που χρησιμοποιούν συχνά οι κάτοικοι της περιοχής για βάδισμα.

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού Κομποτίου.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση δύο ξύλινων οικίσκων και κάποιων ξύλινων παιχνιδιών, που θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών. Επίσης, θα κατασκευαστεί μία πέργκολα για τη σκίαση του χώρου κατά τους θερινούς μήνες.

 

 

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Κομποτίου είναι ένα κτήριο σύγχρονο όπου αναμένεται να φιλοξενούνται καθημερινά περίπου 40 παιδιά, ηλικίας 1 έως 5 ετών. Ο στόχος για τον περιβάλλοντα χώρο είναι να γίνει λειτουργικός και καλαίσθητος ενώ παράλληλα το κόστος διαμόρφωσης να είναι χαμηλό. Η παιδαγωγική ποιότητα του υπαίθριου σχολικού χώρου εντοπίζεται στη σχέση του αντιληπτικού και του λειτουργικού σχεδιασμού με τις δραστηριότητες αγωγής που αναπτύσσονται. Η προσέγγιση του σχολικού χώρου είναι αναγκαίο να γίνεται με την παιδαγωγική του διάσταση, δηλαδή το κατά πόσο είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένος ώστε να συμβάλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά, βρίσκονται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση με το χώρο που τα περιβάλλει ο οποίος παρέχει δυνατότητες απόκτησης δεξιοτήτων και εμπειριών και δρα καταλυτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Μέσα στον υλικό χώρο το παιδί εκφράζεται, επικοινωνεί, αναπτύσσει τη φαντασία του και τη δημιουργικότητα του με αποτέλεσμα να παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση ταυτότητας. Στόχος της μελέτης είναι η οργάνωση του χώρου με βάση την παιδαγωγική του διάσταση, τις λειτουργίες και τη δυναμική του. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου, καθώς επίσης, και στη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών-παιδιών του σταθμού.

Καίρια θα είναι η συμβολή των παραπάνω στην ανάπτυξη της περιοχής αφού θα δώσουν το έναυσμα για ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των χώρων και στην αξιοποίησή τους από όσο το δυνατόν περισσότερους δημότες.