Άγονος ο διαγωνισμός για την μεταφορά των μαθητών του Δήμου Νικολάου Σκουφά-Τεράστια τα προβλήματα

21/11/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης μεταφέρεται, μετά το πέρας της παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων από 1-9-2011 έως 31-12-2011, από τις Περιφέρειες στους Δήμους.

Στις 24/10/2011 διενεργήθηκε ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με θέμα την επιλογή αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 184.716,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%) για συνολικά τριάντα δρομολόγια.

 

Εξ’ αυτών, υπήρξαν προσφορές μόνο για τα δύο και με μεταφορικό μέσο το λεωφορείο. Όπως είναι γνωστό, τα ΤΑΧΙ δεν συμμετείχαν στο  διαγωνισμό γιατί οι τιμές των δρομολογίων είναι παρά πολύ μικρές. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με το ότι από 1/1/2012 οι μεταφορές περνάνε στα καθήκοντα του Δήμου, ως μοναδική λύση διαφαίνεται η διενέργεια τους να πράττεται από τους γονείς, αλλά και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Παρόλο που έχει, ήδη, προβλεφθεί η περίπτωση αυτή, δηλαδή η χρηματοδότηση των γονιών, θα ακολουθήσουν προβλήματα διαφόρων ειδών. Κυριότερο δε αυτών, θεωρείται η μικρή τιμή ανά χλμ (35 λεπτά) που δεν αρκούν για τη διαδρομή και οι γονείς δε θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις μεταφορές.

Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν χώρα, ακόμα, συζητήσεις με κάποιους φορείς, παρουσιάζονται δυσκολίες στην πραγματοποίηση μίας συμφωνίας.

Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος αγωνίζεται καθημερινά για την εύρεση λύσης και την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και γενικότερα για την επίλυση προβλημάτων που η διοικητική μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) δημιούργησε με το να μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους.

 

Από το Δημό Νικολάου Σκουφά 

 

Ο Δήμαρχος,

 

Γιαννούλης Ευστάθιος

Только " " Бен Брас понял, почему Снежок так сказал.

Из этого разговора, вернее монолога, произносимого " " Снежком, к ним долетали только отдельные слова.

Чтобы понять, " " как случилось это злополучное происшествие, надо немного " " познакомиться с картой местности.

Сейчас такая жара, что впору на " " камнях варить мясо, а он этого будто и не замечает.

Судя по " " тому, с каким нетерпением мулы били копытами, вертели хвостами и поводили " " ушами, можно было заключить, что " " они давно уже стоят на месте и ждут не дождутся, когда " " настанет время двинуться в путь.

Таких украшений еще " " не прибавилось за все время, что мы с вами тут сидим.