Εγκρίθηκε το έργο GRETA στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006

 Πέτα, 9-8-2011

Στόχος η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών για έναν τόπο ασφαλή για διακοπές, για έναν τόπο που μιλά και ακούει!

 

 Στο στόχο να καταστεί η περιοχή μας προορισμός ασφαλής και τηλεπικοινωνιακά αναβαθμισμένος θα συνεισφέρει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά μέσα από τη συμμετοχή του στην υλοποίηση του Έργου GRETA, το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ελλάδα-Ιταλία 2007-2011, Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής, Ειδικός Στόχος 3.2 Εκτίμηση και βελτίωση της κοινής προστασίας, διαχείριση φυσικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

 

 Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000,00 €, θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ)

 

 Το Έργο GRETA - Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications (Γεωαναφερόμενοι Πόροι για εφαρμογές προσανατολισμένες στο Περιβάλλον και βασισμένες στις Τηλεπικοινωνίες) αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Έργου GREEKHOT που είχε υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG III Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006, χάρη στο οποίο οι τότε συνεργαζόμενες περιοχές του Σαλέντο της Ιταλίας και της Θεσπρωτίας απέκτησαν  ασύρματο δίκτυο ευρείας ζώνης σε προκαθορισμένες δημόσιες περιοχές (hot-spot WiFi) παρέχοντας στους επισκέπτες/τουρίστες τους τη δυνατότητα να αξιοποιούν τους ανεξάντλητους πόρους πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος του διαδικτύου.

 

Το 7μελές Εταιρικό Σχήμα του Έργου GRETA, λοιπόν, θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή που προέκυψε από το GREEKHOT και θα την αναβαθμίσει με προηγμένα τεχνολογικώς εργαλεία και υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα του χρόνου που αφιερώνουν οι επισκέπτες/τουρίστες της περιοχής και θα την καταστήσουν ελκυστικότερο τουριστικό προϊόν.

Μεταξύ των «υλικών» αποτελεσμάτων του Έργου συγκαταλέγονται:

  • Μία ολοκληρωμένη πληροφοριακή πλατφόρμα για περιβαλλοντικό έλεγχο και προστασία.
  • Μία ψηφιακή διαδραστική τηλεοπτική πλατφόρμα. 
  • Μία δικτυακή πύλη κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ένα πολυδιανυσματικό ολοκληρωμένο ασύρματο/ενσύρματο δίκτυο.
  • Μία πλατφόρμα παροχής πληροφοριών μέσω SMS μηνυμάτων.
  • Οθόνες αφής που θα παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες των συστημάτων.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2011