ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πέτα,      3/06/2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                 Αρ.Πρ:    7475 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια χαλικιού» 

Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια χαλικιού», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 33.210,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 14/6/2011 ημέρα  Τρίτη, ώρα 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.660,50 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2681360422 (κα Ζέρβα, Γραφείο Δημάρχου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

И вот "Цифровое фото" я стою на твоем берегу, там, где ты прыгаешь по скалам и зовешься водопадом "Три медведя Русская народная сказка" Святого Антония и бурным, стремительным "Азбука в картинках" потоком прокладываешь себе дорогу на юг.

Оба вооружены "условия получения автокредита" длинными ножами это их единственное оружие.

Потому она так и "Что это было Стихи" говорит с вами.

Еще в самые давние времена, когда люди впервые "Математика 1 кл Учебник ч.1" стали плавать по морям и океанам, они с изумлением наблюдали одно явление, которое и "Контр. и самост. работы по математике 6 кл" в наши дни не только поражает каждого, кто "Заветное желание" впервые его видит, но "Как усыновить ребенка В помощь будущим усыновителям" и поныне остается загадкой.

Полковник пошел домой в отвратительном настроении.

В "Цифровая фотография от А до Я Полное рук-во" одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила.

казалось, "скачать видеоредактор программу" Роджер был поражен новой мыслью.

Один из ратников "Главная книга о воспитании детей или о том, как помочь своему ребенку стать счастливым" нес знамя, которое я "скачать фильм имени розы" не узнал, но тем не менее "Домашняя работа по математике за 6 класс к учебнику Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсон" казавшееся смутно знакомым черно-зеленое с "подводные лодки симулятор скачать" рисунком двух сцепившихся друг с "учебник скачать по информатике бесплатно" другом геральдических зверей.

На полпути он остановился, "Не жалею, не зову, не плачу..." разглядывая землю.

Так это "Щелкунчик и мышиный король. Малютка Цахес, по прозванию Циннобер" понял не я, сказал Джек.

Давайте назовем "Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. Часть 1. ФГОС" это временной нервной перегрузкой.

Безымянный откатился "битлз скачать песню" назад на своих колесах, заменявших ему ноги, и оскалил зубы.