oikonomiki epitropi

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών των Υποέργων της πρότασης χρηματοδότησης: «Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Φιλικής Εταιρείας και Παραγωγή Θεματικών Εφαρμογών ΤΠΕ».


2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».


3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».


4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «Ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νικολάου Σκουφά».


5. Αποδοχή της τροποποίησης της πράξης ένταξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».


6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΕΤΑ».


7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση στέγης Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου».


8. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.710,88 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-09-2020 έως 31-12-2020 των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα