Βιογραφικό Δημάρχου

 

Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, Ροζίνα Βαβέτση