oikonomiki epitropi

Προς τους :
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Κολιούλη Ηλία
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 14:00.

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με fax (σε όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση), από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1. Έλεγχος δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών Δήμου Νικολάου Σκουφά».


2. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά».


3. Αδυναμία εκτέλεσης μελετών και επιστημονικών εργασιών από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και ανάθεσή τους σε ιδιώτες: α) Υδρογεωλογική μελέτη με σκοπό τη δημιουργία νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ Αγίας Παρασκευής της Δ.Ε Αράχθου του δήμου Νικολάου Σκουφά και β) Υδρογεωλογική μελέτη με σκοπό τη δημιουργία νέας 2ης υδρογεώτρησης στον Οικισμό του Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ Πέτα της Δ.Ε Πέτα στην ίδια θέση του υπάρχοντος αντλιοστασίου ύδρευσης του παραπάνω οικισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά.


4. Αδυναμία επικαιροποίησης μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και ανάθεσή της σε ιδιώτη: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχών Άνω Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας και βελτιωτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σελλάδων και Τ.Κ. Κομποτίου».


5. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2020, προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.


6. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.


7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2020-2021 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.


8. Πρόσληψη ενός (1) χειριστή μηχανήματος έργου με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.


9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για έλεγχο ιδιοκτησιών των εκτάσεων του Δήμου Νικολάου Σκουφά με σκοπό την μεταγραφή τους από το Υποθηκοφυλακείο Άρτας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.


10. Διορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση Κοτσαλάρα Θεόδωρου και Σοφίας.


11. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση: 'Πλημμύρες επί ακινήτων στους Άνω Αγίους Αναργύρους έτους 2016'.

12. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου για την αγωγή του Θωμά Κακαράντζα κατά του Δήμου Νικολάου Σκουφά.


13. Έγκριση της αριθμ. 6545/10-09-2020 απόφασης Δημάρχου.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα