Ανταποκριτές ΟΓΑ-ΕΛΓΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μπεκρή Ευφροσύνη

Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Δ.Κ. Πέτα

Δημαρχείο Νικολάου Σκουφά
Πέτα-Άρτας, Τ.Κ. 47200
ΤΗΛ.: 2681360424, FAX: 2681360427This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κακαριάρη Ευαγγελή

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Δ.Κ. Πέτα

Δημαρχείο Νικολάου Σκουφά
Πέτα-Άρτας, Τ.Κ. 47200
ΤΗΛ.: 2681360429, FAX: 2681082337This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πολύζου Στέλλα

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Πέτα, Ανταποκρίτρια ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Μαρκινιάδας

Δημαρχείο Νικολάου Σκουφά
Πέτα-Άρτας, Τ.Κ. 47200
ΤΗΛ.: 2681360418, FAX: 2681083259This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χριστοδούλου Σοφία

Ανταποκρίτριας ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Μεγάρχης

Δημαρχείο Νικολάου Σκουφά
Πέτα-Άρτας, Τ.Κ. 47200
ΤΗΛ.: 2681360430, FAX: 2681082337This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πετσιμέρης Βασίλειος

Ανταποκριτής ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Δ.Κ. Κομποτίου

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Κομποτίου
Κομπότι-Άρτας, Τ.Κ. 47040
ΤΗΛ.: 2681360315, FAX: 2681360320This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νάκου Πηνελόπη

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Σελλάδων

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Κομποτίου
Κομπότι-Άρτας, Τ.Κ. 47040
ΤΗΛ.: 2681360332, FAX: 2681360333This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βαρέλης Ευστάθιος

Ανταποκριτής ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Φωτεινού

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Κομποτίου
Κομπότι-Άρτας, Τ.Κ. 47040
ΤΗΛ.: 2681360317, FAX: 2681360320This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σακαγιάννη Ευαγγελία

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Δ.Κ. Νεοχωρίου

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεοχωρίου
Νεοχώρι Άρτας, Τ.Κ. 47041
ΤΗΛ.: 2681362320, FAX: 2681362330This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φίλου Αναστασία

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Λουτρότοπου και Τ.Κ. Περάνθης

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεοχωρίου
Νεοχώρι Άρτας, Τ.Κ. 47041
ΤΗΛ.: 2681362319, FAX: 2681362330This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νταλή Λαμπρινή

Ανταποκρίτρια ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Παχυκάλαμου και Τ.Κ. Συκεών

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεοχωρίου
Νεοχώρι Άρτας, Τ.Κ. 47041
ΤΗΛ.: 2681362321, FAX: 2681362328This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κώστας Γεώργιος

Ανταποκριτής ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Ακροποταμιάς

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Κ. Νεοχωρίου
Νεοχώρι Άρτας, Τ.Κ. 47041
ΤΗΛ.: 2681362323, FAX: 2681362328This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μπέκιος Νικόλαος

Ανταποκριτής ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής
Αγία Παρασκευή Άρτας, Τ.Κ. 47100
ΤΗΛ.: 2681098150This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δήμος Χρήστος

Ανταποκριτής ΟΓΑ/ΕΛΓΑ Τ.Κ. Κομμένου

Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Κομμένου
Κομμένο Άρτας, Τ.Κ. 47100
ΤΗΛ.: 2681069395, FAX: 2681069395This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Я слышала, что ты "ЕГЭ-2012 Обществознание Темат. трен. варианты 20 вар." собираешься стать "Праздник непослушания" королем.

НЕсмотря на то, что он вряд ли "Морские волки Германские подводные лодки во Второй мировой войне" сильно продвинулся к северу, стало заметно "Курс дзю-дзюцу" прохладнее.

Падшая Птица-Солнце просветлел.

И "Киллер" лишь и твоих словах я не сомневаюсь.

Передняя "Пленник замка Зенда" часть комнаты отделялась "Сонечка Улицкая" от задней декоративной перегородкой; "Тренинг лидерства" была покрыта коврами и обставлена для постоянного "Мятежная совесть" проживания.

От этого массажа возникало такое ощущение, "Ахмадулина Стихотворения" словно лопатки у вас выдраны из тела.