Τελικός πίνακας επιτυχόντων - Προσληπτέων - Προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

katharistries-sxoleion

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
Προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2020-2021, του Δήμου Νικολάου Σκουφά της ΣΟΧ 1/5483/20-08-2020.

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο- Πατρώνυμο

Κατηγορία/ Ειδικότητα

Απασχόληση

Σχολική Μονάδα

1

Καραμέτου Δήμητρα  

του Ελευθερίου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Πλήρης

Δημοτικό Σχολείο &Νηπιαγωγείο

Νεοχωρίου

2

Μαυρίκη Αικατερίνη του Γεωργίου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Πλήρης

Γυμνάσιο Κομποτίου

3

Τσίντζα Βασιλική του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Πλήρης

Δημοτικό Σχολείο &Νηπιαγωγείο

Αγίου Δημητρίου

4

Κουλτούκη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Δημοτικό Σχολείο Μεγάρχης

5

Ταγκαρέλη Αλεξάνδρα του Περικλή

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Νηπιαγωγείο Πέτα

6

Μάλλιου Ελευθερία του Νικολάου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Νηπιαγωγείο Κομποτίου

7

Μακρή Ευαγγελία του Θεοδώρου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Γυμνάσιο- ΛύκειοΝεοχωρίου

8

Πατρόζου Μαριάμ του Θεοδώρου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Γυμνάσιο Πέτα

9

Μαλιγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Λύκειο Κομποτίου

10

Ντανάι Δημητρούλα του Πετρίτ

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Δημοτικό Σχολείο &Νηπιαγωγείο

Αμφιθέας

11

Παππά Ντανιέλα του Δημητρίου

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

Μερική         (3 ώρες)

Δημοτικό Σχολείο Πέτα

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta