«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (4ο /2020)

dimotiko symvouleio 4ΠΡΟΣ:

Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Κοινοτήτων.

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:                

             1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου

             2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου

             3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου

             4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία

             5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου

             6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

             7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ

             8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη

             9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου

           10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα

           11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα

           12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου

           13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου

           14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

           15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου

           16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου

           17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου

           18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου

           19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου

           20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου

           21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου

           22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου

           23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου

           24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου

           25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου

           26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΤΙΣ 26/02/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1171/02/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «AΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 4ο: Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑ».

Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5».

Εισηγητής: κ.Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 6ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης:«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII.

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 276/2019 απόφασης Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 8ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 9ο: Α’. κατανομή ποσού 30.730,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ.Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 10ο:  Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γ.Καραϊσκάκη για την υλοποίηση της πράξης (έργο) με τίτλο: «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης της αριθμ.1/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής:κ.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης της αριθμ.2/2020 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής:κ.Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 13ο:  Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2020, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (στοχοθεσία) του έτους 2020.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 14ο: Περί καθορισμού των κωδικών του προϋ/σμού για το οικονομικό έτος 2020 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 15ο: Ανάθεση σε τρίτους των γενικών υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σκουφά λόγο έλλειψης προσωπικού και μέσων.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 16ο:  Ανάθεση λόγο αδυναμίας εκτέλεσης της γενικής Υπηρεσίας με τίτλο: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων στο κτηματολόγιο όλων των περιουσιακών στοιχείων του δήμου Νικολάου Σκουφά σε Τρίτους- ιδιώτες .

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 17ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΑΚΚΑ» της τοπικής κοινότητας Σελλάδων.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 18ο:  Περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμφιθέας και Νεοχωρακίου «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΠΡΥΩΝΗ».

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

 

 

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta