Προμήθεια σχολικών μονάδων Δήμου Νικολάου Σκουφά με απολυμαντικά

sc

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που ανέκυψαν στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας από την έξαρση της γρίπης, άρχισε να προμηθεύει όλα τα σχολεία με απολυμαντικά. Επίσης η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου κ. Πόπη Γεωργή είναι σε καθημερινή επαφή με τις διευθύνσεις των σχολείων ώστε να προσφερθεί κάθε βοήθεια που κρίνεται αναγκαία.

______________________________________________