ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά, ύστερα από τον άγονο διαγωνισμό (τακτικό και επαναληπτικό ) και για την απευθείας  μίσθωση  ακινήτου στέγασης Παιδικού Σταθμό Αγίου Δημητρίου, καλεί ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κτιρίων περιοχής Αγίου Δημητρίου για υποβολή προσφορών.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Πέτα, να είναι εμβαδού

150-160 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος, και

να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Η άδεια οικοδομής πρέπει να έχει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικό σταθμό.

Το κτήριο πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπ’ αριθ. 99   Π.Δ. ( ΦΕΚ 141/28-9-2017 τ. Α) ώστε άμεσα να μπορεί να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως παιδικός σταθμός.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως στις 7 Φεβρουαρίου του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφεία ΝΠΔΔ Κομπότι, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00,

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κων/να , τηλέφωνο: 2681065200.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

-----------------------------------------------------------