Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (18ο /2019)

dimotiko symvouleio 3 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 11η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου

2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 

3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου

 4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία

 5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου

 6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

 7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ

 8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη

 9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 

 10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 

 11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα

 12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου

 13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου  

 14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου

 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου

 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου

 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου

 19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου

 20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου

 21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου

 22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου

 23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου

 24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου

 25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου

26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

----------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 11/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9758/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Θέμα 1ο: ‘Εγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του Δήμου Ν.Σκουφά έτους 2020.

 Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος .