Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (17ο /2019)

dimotiko symvouleio 4
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 11 Δεκεμβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).
 
             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου  
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου  
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα  
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου   
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
-------------------------------------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΤΙΣ 11/12/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9757/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά» στα πλαίσια της 90/2019 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος».

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας .

Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΙΧ του προγράμματος «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας .

Θέμα 3ο: Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση Χ του προγράμματος «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας .

Θέμα 4ο: Αποδοχή επιχορήγησης από πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας .

Θέμα 5ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι –κόμβος Δημαρχείου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011375241 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Θέμα 6ο: Πρόταση τροποποίησης σχεδίου διανομής Συνοικισμού Νεοχωρακίου έτους 1968.

Εισηγητής: κα Κωστή Ελένη

Θέμα 7ο: Πρόταση τροποποίησης σχεδίου διανομής Συνοικισμού Σελλάδων έτους 1975 στο Ο.Τ.32.

Εισηγητής: κα Κωστή Ελένη

Θέμα 8ο: Πρόταση τροποποίησης μεταξύ των Ο.Τ.105 και 118 του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα.

Εισηγητής: κα Κωστή Ελένη

Θέμα 9ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από Καμμένο σπίτι της Τ.Κ.Λουτροτόπου προς την Τ.Κ.Συκεών του Δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 10ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου με λαχαναγορά Άρτας».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 11ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε.Κομποτίου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 12ο: Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση αρδευτικών αυλάκων δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 14ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-Επισκευή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θέση (ΚΟΠΡΑΙΝΑ) Δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 15ο: Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε.Πέτα».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 16ο: Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατά-

στροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α & β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 17ο:Έγκριση μελέτης «Αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 18ο: Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων-Ανθοτόπου δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 19ο: Διοικητική αποβολή για την κατάληψη δημοτικής οδού από τον κ.Αναγνωστάκη Αριστείδη.

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 20ο: Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε.Άρτας,του Δήμου Νικ.Σκουφά και του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό Κομπότι».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

Θέμα 21ο: Περί συμπληρώσεως της αριθμ.49/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου,σχετικά με την εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής σε Μ.Μ.Ε.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 22ο: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και καθορισμός του χρονικού διαστήματος καταβολής της.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 23ο: Περί χορήγησης άδειας στον ΟΤΕ ΑΕ για την μετεγκατάσταση μηχανημάτων στο κλειστό Αρτας.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 24ο: Περί παραχώρησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομποτίου «Ν.ΣΚΟΥΦΑΣ»,της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Τ.Κ.Κομποτίου καθώς και του γηπέδου Σελλάδων.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 25ο: Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος.

Θέμα 26ο: Δ’. κατανομή ποσού 30.730,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019 του ΥΠΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής Κ. Γεωργή Καλλιόπη.

Θέμα 27ο: Τροποποίηση του τρόπου χρηματοδότησης της αριθ. 64/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με το έργο: «Τηλεμετρικό σύστημα ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Εισηγητής. Αναγνωστάκης Χρήστος.

Θέμα 28ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών του δήμου Νικολάου Σκουφά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος.

Θέμα 29ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών του δήμου Νικολάου Σκουφά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος.

Θέμα 30ο: Ορισμός επιτροπής μικρών έργων επισκευής και συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € άνευ ΦΠΑ ( άρθρο 15 του Π.Δ 171/87).

Εισηγητής κα Δήμαρχος

Θέμα 31ο: Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων του δήμου, για την αγορά- πώληση και ανταλλαγή ακινήτων του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2020.

Εισηγητής κα Δήμαρχος

Θέμα 32ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981. για το έτος 2020.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος