Εργασίες αποκατάστασης του καμπαναριού στην Αγία Παρασκευή

Η Εφορία Αρχαιοτήτων έδωσε την απαιτούμενη άδεια και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του καμπαναριού της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Αυτά, πραγματοποιούνται από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά και την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Πρεβέζης.
Τα έργα αφορούν στην αποκατάσταση του καμπαναριού, με τις μεθόδους της υδροβολής υψηλής πίεσης και της αμμοβολής. Με την ολοκλήρωσή τους, η εκκλησία θα αποκτήσει και πάλι την εικόνα αλλά και την αίγλη που είχε στο παρελθόν.

kabanario agias parakeuis1