Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 13  Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                              ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΣΤΙΣ 13/11/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.8982 /11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 198/2018 απόφασης ΔΣ ως προς τον ορισμό του Υπεύθυνου Διοίκησης Πράξης, του έργου: «GREAT SUN, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,GR-AL 2014-20»

Εισηγητής: κ.Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 197/2018 απόφασης ΔΣ ως προς τον ορισμό του Υπεύθυνου Διοίκησης Πράξης, του έργου:  «OLIVE_CULTURE, ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ,GR-AL 2014-20».

Εισηγητής: κ. Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 3ο: Περί ορισμού τακτικού εκπροσώπου και αναπληρωτή στην αστική μή κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες».

Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ροζίνα Βαβέτση

 

Θέμα 4οΚαθιέρωση κατ΄εξαίρεση από την εφαρμογή της 5νθήμερης

εργασίας και λειτουργίας,κατά τα Σάββατα,τις Κυριακές και αργίες

(εξαιρετικά),καθώς και 24ωρης λειτουργίας όλων  των Ληξιαρχείων

των δημοτικών ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών,και του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.    

Εισηγητής: Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση

 

Θέμα 5ο:Περί μη επιβολής αυξήσεως μισθώματος καταστήματος στη Δ.Ε.Πέτα.

Εισηγητής: Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση

 

Θέμα 6οΠερί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 7οΠερί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 8ο: Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της Δ.Ε. Αράχθου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 9ο: Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας πεδινής περιοχής Κομποτίου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 10ο: Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επένδυση διώρυγας άρδευσης στη θέση «γυαλός» της Τ.Κ.Κομμένου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 11οΠερί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ.Νεοχωρίου Δ.Ε.Αράχθου».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από Καμμένο σπίτι της Τ.Κ.Λουτροτόπου προς την Τ.Κ.Συκεών του Δήμου Ν.Σκουφά».

Εισηγητής: κ. Τάλλαρος Γεώργιος

 

 Θέμα 14ο: Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 15οΠερί καθορισμού τελών,δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

 Θέμα 16οΨήφιση του ετησίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος κα Ροζίνα Βαβέτση