Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Τροποποίηση της αριθ 338/2018 Απόφασης του Δ.Σ με θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το υπόλοιπο του έτους 2019.

2ον Τροποποίηση της αριθ. 337/2018 Απόφασης του Δ.Σ με θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το υπόλοιπο του έτους 2019.

3ον Ορισμός επιτροπής παραλλαβής μικρών έργων επισκευής και συντήρησης μέχρι του ποσού των 5.869,41€ άνευ ΦΠΑ (άρθρο 15 του ΠΔ 171/87) για το υπόλοιπο του έτους 2019.

4ον Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 για το υπόλοιπο του έτους 2019.

5ον Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας για την αγορά- πώληση και ανταλλαγή ακινήτων του δήμου για το υπόλοιπο του έτους 2019.

6ον Περί ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων στο Κ.Π.Ε Αράχθου Άρτας.

7ον Περί ορισμού μελών για την λειτουργία «Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας».

8ον Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9ον Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο

Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

10ον Περί ορισμού επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

11ον Περί εκλογής αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Αρτας.

12ον Περί εκλογής αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πέτρας –Διασέλλου.

14ον Περί ορισμού μελών στην Διαδημοτική Επιχείρηση Χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων & αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.

15ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

16ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα».

17ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ».

18ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Ν.Σκουφά».

19ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ.Νεοχωρίου Δ.Ε.Αράχθου».

20ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές & συντηρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων του Δήμου Ν.Σκουφά».

21ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ.Κομποτίου».

22ον Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχανογορά Άρτας».

23ον Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση πάγιων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου».

24ον Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδών οικισμών Κολομοδίων και Ανθοτόπου της Δ.Ε.Αράχθου».

25ον Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης».

26ον Λήψη απόφασης σχετικά με την 2η ένσταση κατά της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε.Κομποτίου και Τ.Κ.Σελλάδων».

27ον Περί ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιϊα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

28ον Παράταση Διαδημοτικής Σύμβασης Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμου Νικολάου Σκουφά.

29ον Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

30ον Περί χορήγησης άδειας στον ΟΤΕ ΑΕ για την μετεγκατάσταση μηχανημάτων στο Κλειστό Πέτα.

31ον Έκθεση εσόδων-εξόδων τριμήνου οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

32ον Περί κατανομής ποσού 30.730,00 € στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

33ον Περί αποδοχής πίστωσης 15.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός καλαμιών και ξερών χόρτων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Νικολάου Σκουφά προς διευκόλυνση της διέλευσης των ακτινιδιοπαραγωγών». Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του δήμου Νικολάου Σκουφά με την εγγραφή σ αυτόν της παραπάνω πίστωσης.

34ον Αποδοχή ποσού 12.650,00 € από το υπουργείο εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του δήμου Νικολάου Σκουφά για την συμμετοχή τους στην διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Μαΐου και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου του έτους 2019. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 με την εγγραφή σ αυτόν της παραπάνω πίστωσης.

35ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 12ου ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.26-09-2019.pdf)Πρόσκληση255 kB