Παρακαλούνται τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά όπως προσέλθουν στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 08-09-2019,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/ 2010,όπως τα άρθρα αυτά αντικατάσταθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019,αντίστοιχα.

 

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

 Γεωργή Καλλιόπη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) την 08-09-2019,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής,σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/ 2010,όπως τα άρθρα αυτά αντικατάσταθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν.4623/2019,αντίστοιχα.

 

 

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

 

 

Γεωργή Καλλιόπη

 

 

 

 

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου

15.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κων.

2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου

16.Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου

3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου

17.Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου

4. Βασίλης Αθανάσιος του Θεοφάνη

18.Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου

5. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία

19.Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου

6. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου

20.Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου

7. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

21.Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου

8. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ

22.Κοσμά Μαρία του Λάμπρου

9.Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη

23.Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου

10.Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου

24.Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

11.Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα

25.Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου  

12.Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα

26.Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου

13.Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου

27.Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου  

14.Μακρής Χρήστος του Γεωργίου

 

Attachments:
Download this file (prosklhsh.doc)Πρόσκληση35 kB