Παρακαλούνται οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν.3852/2010 να συνέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) στις 1 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ.   για την εκλογή νέου Δημάρχου.

 

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος & εκτελών χρέη

Δημάρχου του Δήμου Νικολάου Σκουφά

       ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

 

 

Εκλεγμένα Μέλη του συνδυασμού ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ:

 1. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
 2. Μπελής Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Δήμος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
 4. Βλαχοπάνου Αφροδίτη του Νικολάου
 5. Ντοκομές Δημήτριος του Ευριπίδη
 6. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
 7. Ράγγος Κωνσταντίνος του Αποστόλου
 8. Ντασκαγιάννης Δημήτριος του Χρήστου
 9. Γούσιας Γεώργιος του Σωτηρίου
 10. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
 11. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
 12. Βασίλης Αθανάσιος του Θεοφάνη
 13. Παππάς Γεώργιος του Αποστόλου
 14. Φωτιάδη Φανή του Αθανασίου