Καθαρισμός οικοπέδων ενόψει καλοκαιριού

       Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του νόμου 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 26, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων αλλά και άλλων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός και εκτός οικισμού υποχρεούνται να τους καθαρίζουν από τα ξερά χόρτα και να απομακρύνουν τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά ή αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να προκληθεί πυρκαγιά ή ακόμη και να επεκταθεί γρήγορα ενόψει μάλιστα του καλοκαιριού και του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.