Παρακαλούμε όπως την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Έγκριση διαδικασιών μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στα πλαίσια της Αδελφοποίησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά με τον Δήμο Lidiceτης Τσεχίας.

2ον Αποδοχή ποσού 20.600,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019.

3ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2018».

4ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής (ΦΡΙΖΑΡΤΑ) και συντήρηση του κτιρίου του».

5ον Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

6ον Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σκουφά».

6ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

7ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                                    ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ